Tags จัดตั้งบริษัท

Tag: จัดตั้งบริษัท

เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ อย่างไรให้รอด เมื่อมีเงินลงทุนน้อย

บทความนี้มีประโยชน์มากสำหรับการ เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ เป็นของตัวเอง มันอาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทาย และน่าตื่นเต้นที่สุดในการทำธุรกิจส่วนตัว ตอนที่คุณเริ่มต้นคุณอาจจะจินตนาการไว้ว่า ถ้าฉันมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ฉันจะสบาย และธุรกิจของฉันจะต้องเติบโต มั่นคงแน่นอน แต่หลายคนลืมคิดถึง ความเสี่ยงที่จะตามมา ว่าตัวจะเองรับมันได้หรือเปล่า ซึ่งส่วนใหญ่คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนมักจะ ทำธุรกิจควบคู่งานประจำ ก่อนตัดสินใจออกจากงานมาเพื่อทำธุรกิจของตัวเอง เพราะคิดว่า "มันถึงเวลาแล้ว" อิ่มตัวกับการเป็นลูกน้องแล้ว  และหนึ่งในปัจจัยหลักของการเริ่มต้นธุรกิจก็คือ "เงินลงทุน" เพราะกว่าจะทำให้เป็นรูปเป็นร่างได้ คุณอาจจะขาดรายได้ไปช่วงหนึ่ง.. แต่เงินไม่ใช่สาเหตุที่จะขัดขวางธุรกิจในฝันของคุณ และเงินไม่ใช่ทุกอย่างในการเริ่มทำธุรกิจ แน่นอนว่าธุรกิจจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเงินลงทุนแม้แต่บาทเดียว ดังนั้นการ...