Tags โอกาสทางธุรกิจ

Tag: โอกาสทางธุรกิจ

SWOT Analysis คืออะไร ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างไร

SWOT Analysis คืออะไร และมีวิธีการใช้อย่างไร? หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการทำ SWOT Analysis สักเท่าไหร่ แต่ถ้าใครเคยได้เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ หรือทำงานในองค์กรต่างๆ มาก่อนอาจจะคุ้นเคยกับการทำ SWOT และน่าจะพอรู้แล้วว่า SWOT Analysis คืออะไร SWOT Analysis จะถูกนำมาใช้ในเชิงธุรกิจซะส่วนใหญ่ แต่รู้หรือเปล่า ว่า SWOT สามารถนำมาใช้ได้กับอีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพของตัวเราเองก็นำ SWOT มาใช้ได้เหมือนกัน...