SWOT Analysis คืออะไร ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างไร

SWOT Analysis คืออะไร และมีวิธีการใช้อย่างไร? หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการทำ SWOT Analysis สักเท่าไหร่ แต่ถ้าใครเคยได้เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ หรือทำงานในองค์กรต่างๆ มาก่อนอาจจะคุ้นเคยกับการทำ SWOT และน่าจะพอรู้แล้วว่า SWOT Analysis คืออะไร SWOT Analysis จะถูกนำมาใช้ในเชิงธุรกิจซะส่วนใหญ่ แต่รู้หรือเปล่า ว่า SWOT สามารถนำมาใช้ได้กับอีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพของตัวเราเองก็นำ SWOT มาใช้ได้เหมือนกัน แต่ในบทความนี้เราจะพูดในมุมมองด้านธุรกิจเป็นหลัก โดยจะอธิบายให้พอได้เห็นภาพว่า SWOT จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงได้อย่างไร SWOT Analysis คืออะไร สวอต หรือ SWOT คือ เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สภาพ และสถานการณ์ของบริษัท ในเวลานั้น และโอกาสในอนาคต โดยจะโฟกัสไปที่ 4 ส่วนด้วยกัน ซึ่งอาจจะเรียกว่า SWOT Matrix ก็ได้ โดย Framework นี้ถูกสร้างขึ้นโดย Albert Humphrey จาก Stanford Research […]

HardcoreCEO

July 14, 2020