Tags Alibaba

Tag: Alibaba

บทเรียนที่ได้จากการประกาศลาออกของ Jack Ma

ได้ข่าวกันแล้วใช่หรือเปล่าว่า Jack Ma ประกาศเกษียณอายุการทำงานในอีก 1 ปีข้างหน้า ซึ่งในวันที่ 10/09/2019 Daniel Zhang (CEO ของ Alibaba) จะขึ้นมารับตำแหน่ง Chairman แทนที่ Jack Ma อย่างเป็นทางการ สาเหตุที่อยากจะเอาเรื่องนี้มาสรุปให้ฟัง เพราะอยากให้เจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่และรุ่นเก่า ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ เจ้าของธุรกิจหลายคน โดยเฉพาะรุ่น Baby...