คุณคิดจะพึ่ง Facebook ในการทำธุรกิจออนไลน์อย่างเดียวจริงหรอ?