เจาะลึก 14 เทรนด์เทคโนโลยีที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เจาะลึก 14 เทรนด์เทคโนโลยีที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อัพเดทความรู้ธุรกิจตรงถึงอีเมล  อัพเดทผ่าน LINE

  หรือปรึกษาเราเรื่องธุรกิจ

  ติดตาม Facebook

  กด See First ด้วยนะครับ

  ธุรกิจในอนาคตยังไงก็หนีไม่พ้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ บริหาร จัดการ วิเคราะห์ พัฒนาสินค้า เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ลดต้นทุน ไปจนถึงการอำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้า โดยทาง McKinsey ได้มีรายงานสรุป 14 เทรนด์เทคโนโลยี ที่ได้เข้ามามีบทบาทในธุรกิจทั้งในปี 2023 และต่อไปในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

  โดยทั้ง 14 เทรนด์ จะถูกแบ่งออกเป็นสองหมวดหมู่ใหญ่ๆ คือ

  • Silicon Age หมายถึงเทรนด์ด้าน IT Technology
  • Engineering Tomorrow เป็นเทรนด์ด้านวิศวกรรม เช่น เรื่องพลังงาน การขับเคลื่อน การขนส่ง
  เทรนด์เทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อธุรกิจ infographic
  14 เทรนด์เทคโนโลยี

  เทรนด์เทคโนโลยี ด้าน Silicon Age

  Applied AI

  คือการสร้างโมเดลในรูปแบบ Machine Learning ที่สามารถเรียนรู้จากข้อมูล เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ การจัดกลุ่มตัวเลขและการคาดการณ์ เพื่อช่วยให้การตัดสินใจแม่นยำยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจของคนหรือของสมองกล

  สำหรับเทคโนโลยีด้าน Applied AI จัดว่าเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูง ไปในปี 2021 มีเงินลงทุนในเทคโนโลยีนี้กว่า 165,000,000 เหรียญสหรัฐ

  สิ่งที่สะท้อนให้เห็นผลลัพธ์ของเทรนด์นี้เห็นได้ชัดจากอัปเดตล่าสุดในปี 2023 ที่ ChatGPT เปิดตัวให้ใช้งาน พัฒนาโดย OpenAI ซึ่งถือเป็น Chatbot ที่สามารถเรียนรู้ที่จะเข้าใจคำถามและสามารถตอบคำถามได้ด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติ ใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สุดในตอนนี้ สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ChatGPT ได้ที่ ChatGPT คืออะไร

  ธุรกิจที่นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ได้แก่ ธุรกิจการบิน การเกษตร ยานยนต์ การเดินทางและขนส่ง เคมีภัณฑ์ ก่อสร้าง การศึกษา พลังงาน เทคโนโลยีสาระสนเทศ สื่อ โลหะและเมืองแร่ พลังงานและก๊าซธรรมชาติ ยาและสินค้าทางการแพทย์ อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการสื่อสาร รวมถึงธุรกิจ Platform ขายสินค้าออนไลน์ก็มีการนำ AI ไปใช้ใน E-Commerce ด้วยเช่นกัน

  Advanced Connectivity

  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ เช่น 5G/6G การเชื่อมต่อแบบไร้สาย ดาวเทียม และอื่นๆ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อทางดิจิทัลที่ธุรกิจต่างๆ สามารถไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง เรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีอื่นๆ เลยก็ว่าได้

  เทรนด์เทคโนโลยีด้าน Connectivity ได้รับความนิยมมานานแล้ว และยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเรื่องเพราะความรวดเร็วและเครือข่ายการเชื่อมต่อถือเป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีในยุคนี้ โดยในปี 2021 มีเงินลงทุนในเทคโนโลยีนี้ขวา 1,660,000,000 เหรียญสหรัฐ

  ธุรกิจที่นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ได้แก่ ธุรกิจการบิน ยานยนต์ การเดินทางและขนส่ง ก่อสร้าง พลังงาน เทคโนโลยีสาระสนเทศ สื่อ โลหะและเมืองแร่ พลังงานและก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการสื่อสาร ไปจนถึง ระบบที่สนับสนุนบริการด้านสุขภาพ เช่นบริการ Doctor on Call หรือ Doctor at Home ที่เริ่มเข้ามาได้รับความนิยมสูงและแทบจะทุกสถานพยาบาลที่ต้องปรับตัวมาเปิดบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ในลักษณะนี้

  Web 3.0

  เว็บไซต์ที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้อย่างเว็บของ HardcoreCEO.co ส่วนใหญ่จะเป็นเว็บ Web 1.0 (อ่านได้อย่างเดียว) และ Web 2.0 (อ่านได้ และเข้าไปเขียนได้) โดยเทรนด์ของ Web 3.0 จะเข้ามาเปลี่ยนการใช้งานเว็บไซต์ให้เป็นแบบ Decentralized คือมีการกระจายอำนาจในการใช้งาน ผู้ใช้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเว็บได้โดยไม่มีตัวกลางในการควบคุมหรือคอยอนุมัติ ซึ่งจะดำเนินการผ่านการใช้เทคโนโลยี Blockchain

  เมื่อเทคโนโลยี Web 3.0 เข้ามา มีโอกาสที่จะทำให้เกิดโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่เราอาจไม่เคยเห็นหรือไม่เคยคิดว่ามันจะมี โดยในปี 2021 มีการลงทุนในเทคโนโลยีนี้ไปกว่า 110,000,000 เหรียญสหรัฐฯ

  ธุรกิจส่วนใหญ่ที่เริ่มเข้ามาจับ Web 3.0 เป็นธุรกิจในกลุ่มบริการด้านการเงิน เทคโนโลยีสาระสนเทศ สื่อ และธุรกิจค้าปลีก

  Industrializing Machine Learning

  เป็นการผสมผสานระหว่าง Software และ Hardware เข้าด้วยกันโดยมีการนำ Machine Learning เข้ามาปรับใช้ให้ระบบทำงานได้แม่นยำขึ้น มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างที่เห็นภาพง่ายๆ ก็เช่นหุ่นยนต์ที่อยู่ในไลน์การผลิต

  ธุรกิจที่ลงทุนในด้านนี้ เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจยานยนต์ บริการทางการเงิน เทคโนโลยีสาระสนเทศ สื่อ ยาและสินค้าทางการแพทย์ การสื่อสาร

  Immersive-reality Technologies

  อ่านชื่อด้านบนอาจจะงง แปลเทคโนโลยีนี้ง่ายๆ ให้เห็นภาพยิ่งขึ้น ก็คือพวก AR (Augmented Reality) นั่นเอง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีเป้าหมายในการให้ผู้ใช้มองโลกในมุมมองที่แตกต่างออกไป โดยอาจเป็นการใช้ VR เข้ามาช่วย

  เทคโนโลยีนี้ได้รับความน่าสนใจเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา โดยในปี 2021 มีการลงทุนไปทั้งหมด 30,000,000 เหรียญสหรัฐ และมีการนำไปใช้ในหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจยานยนต์ ก่อสร้าง การศึกษา พลังงาน บริการด้านสุขภาพ เทคโนโลยีสาระสนเทศ สื่อ อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก

  Trust Architectures and Digital Identity

  เทรนด์เทคโนโลยีนี้จะช่วยเพิ่มความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ในการนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยให้แบรนด์สามารถเก็บข้อมูลของลูกค้าได้มากขึ้น และนำไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจได้มากกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Data-driven Marketing หรือ จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

  ในปี 2021 มีการลงทุนในเทคโนโลยีเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลไปกว่า 34,000,000 เหรียญสหรัฐ

  Quantum Technology

  เทคโนโลยีควอนตัมจะเข้ามาช่วยให้เครือข่ายต่างๆ มีความปลอดภัยสูงขึ้น มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้งานเทคโนโลยีหลายๆ ด้าน

  อย่าง Google เองก็ได้มีการพัฒนา Algorithm ต่างๆ จากเทคโนโลยีควอนตัม เพื่อออกแบบการทำงานและการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนเกินกว่าที่เทคโนโลยีเดิมจะสามารถทำได้ โดยส่งผลให้การใช้งานระบบของ Google ตอบโจทย์ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

  เทคโนโลยีนี้ยังมีการนำไปใช้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากค่อนข้างใหม่มาก โดยในปี 2021 มีการลงทุนในเทคโนโลยี​ Quantum 3,000,000,000 เหรียญสหรัฐ

  Cloud Computing

  เทคโนโลยี Cloud Computing ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้น HardcoreCEO ก็ได้พูดถึงเทรนด์นี้มาสักระยะแล้ว แต่ที่ทำให้เทคโนโลยีนี้น่าจับตามองเพราะว่าธุรกิจต่างๆ เริ่มนำมาใช้งานกันแบบจริงจังมากขึ้นอย่างกว้างขวาง

  ซึ่ง Cloud Computing จะช่วยเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพของ Data Center การเรียกใช้ข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่เริ่มก้าวเข้ามาบนโลกออนไลน์

  ในปี 2021 มีการลงทุนในเทคโนโลยี Cloud Computing กว่า 136,000,000 เหรียญสหรัฐ โดยมีการนำไปใช้ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง ในประเทศไทยเองก็ได้มีบริการ Cloud ไทยเกิดขึ้นมากมายในปีที่ผ่านมาเช่นกัน

  Next-generation Software Development

  เทรนด์เทคโนโลยีนี้น่าสนใจมาก หากใครคุ้นเคยกับการเขียนโปรแกรมก็อาจจะรู้จักภาษาต่างๆ ที่ใช้เขียน (Coding Language) เช่น HTML CSS และ PHP ซึ่งแต่ละภาษาก็จะมีจุดประสงค์และการทำงานของมันเอง

  โดยในอนาคต Web 3.0 และเทรนด์เทคโนโลยีต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ก็จะต้องมี Coding Language และ Platform ใหม่ๆ ที่เข้ามารองรับการพัฒนาโปรแกรมหรือ Software ต่างๆ ให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

  ซึ่งในเร็วๆ นี้เราคงได้เจอกับภาษาใหม่ๆ ระบบ Software และ Platform ใหม่ๆ ที่สามารถรองรับการพัฒนาที่เชื่อมโยงเข้ากับด้าน AI ได้มากขึ้น

  เทรนด์เทคโนโลยี ด้าน Engineering Tomorrow

  Bioengineering

  จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยดูแลสุขภาพของคุณให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านการทำงานของร่างกาย อวัยวะต่างๆ เรื่องอาหารการกิน และบริการด้านสุขภาพ

  เทคโนโลยีนี้ได้รับความนิยมระดับปานกลาง หากคิดเป็นคะแนนความนิยมก็จะอยู่ที่ 3/5 โดยในปี 2021 มีการลงทุนในเทคโนโลยี Bioengineering ไปกว่า 72,000,000 เหรียญสหรัฐ

  ธุรกิจหลักๆ ที่นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร เคมีภัณฑ์ บริการด้านสุขภาพ ยาและสินค้าทางการแพทย์

  Clean Energy

  เรื่องพลังงานสะอาดยังไงก็จะต้องติด Top Trend อยู่แล้ว ไม่ว่าจะในด้านเทคโนโลยี หรือเทรนด์หลักของโลก เพราะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยตรง ถ้าโลกถูกทำลายจนคนอยู่ไม่ได้ ไม่ว่าเทคโนโลยีอะไรที่กล่าวถึงในบทความนี้ก็คงไม่มีความสำคัญ

  ส่วนใหญ่เทรนด์เทคโนโลยีพลังงานสะอาด หรือ Clean Energy ใน ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมก็จะโฟกัสไปในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ

  โดยโรงงานและอุตสาหกรรมต่างๆ ก็จะพยามนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “Net-zero Emission” หรือการไม่ปล่อยก๊าซเหล่านี้ออกมาเลยในทั้งห่วงโซ่พลังงาน ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการจัดเก็บ ขนส่ง และใช้งาน

  ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีนี้ เช่น อุตสาหกรรมเคมี ก่อสร้าง พลังงานและไฟฟ้า โลหะและการทำเหมือง น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยในปี 2021 ได้มีการลงทุนไปกว่า 257,000,000 เหรียญสหรัฐ

  หากผู้ประกอบการคนไหนมีพื้นฐานและทีมงานด้านวิศวกรรมที่มีไอเดียในการเข้ามาช่วยลดการปล่อยก๊าซเหล่านี้ และอยากลองจับธุรกิจนี้ก็น่าลองคิดค้นเทคโนโลยีเข้ามาตอบโจทย์ เพราะดูแล้วยังไงโรงงานและอุตสาหกรรมต่างๆ ก็จำเป็นที่จะต้องลงทุนในด้านนี้ไม่เร็วก็ช้า

  Mobility

  เทรนด์เทคโนโลยีด้าน Mobility ก็หนีไม้พ้นการพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่ง ทั้งภาคพื้นและอากาศ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งคน สิ่งของ อาหาร และอื่นๆ

  ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีด้าน Mobility ได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ การบิน การขนส่ง การท่องเที่ยว พลังงานและไฟฟ้า น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ค้าปลีก และ บริการทางการเงิน

  Sustainable Consumption

  เทคโนโลยีด้าน Sustainable Consumption จะเกี่ยวกับความยั่งยืนเป็นหลัก ซึ่งก็จะควบคู่ไปกับเรื่อง Clean Energy ด้วยเช่นกัน โดยความยั่งยืนนี้จะโฟกัสเพื่อไปในเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์อุตสาหกรรม และการบริโภค เพื่อให้เกิดผลเสียต่อโลกของเราน้อยลง และลดการเกิด Climate Change

  ธุรกิจที่นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ได้แก่ ธุรกิจการบิน การเกษตร ยานยนต์ การเดินทางและขนส่ง เคมีภัณฑ์ ก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค พลังงาน เทคโนโลยีสาระสนเทศ สื่อ โลหะและเมืองแร่ พลังงานและก๊าซธรรมชาติ ยาและสินค้าทางการแพทย์ อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการสื่อสาร

  Future of Space Technologies

  เทรนด์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ ซึ่งอันนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปดาวอังคารซะทีเดียว แต่จะเป็นในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งดาวเทียมออกไปทำงานนอกชั้นบรรยากาศของโลกรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมบำรุง

  อย่างที่ SpaceX ได้สร้างจรวดที่สามารถลงจอดและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านอวกาศเช่นกัน เพราะทำให้จรวดลำเดียวสามารถยิงดาวเทียมออกไปได้หลายครั้ง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการปล่อยดาวเทียมออกไปใช้งานได้มาก

  ในปี 2021 มีการลงทุนในเทคโนโลยีนี้ 12,000,000,000 เหรียญสหรัฐ จำนวนเงินอาจไม่สูงเท่ากับเทคโนโลยีอื่น อาจเพราะมีเพียงไม่กี่บริษัทที่มีความสามารถในการพัฒนา แต่ถือว่ามีความสำคัญมากเพราะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ไม่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีต่างๆ

  หากคุณชอบบทความนี้ บทความเทคโนโลยี และเรื่องราวธุรกิจในยุคดิจิทัล สามารถเข้ามาที่ www.hardcoreceo.co ได้ทุกสัปดาห์ (หรือค้นหา HardcoreCEO บน Google)

  อย่าลืม Follow เราบน Facebook HardcoreCEO พร้อมกด See First เพื่อรับบทความธุรกิจสดๆ ร้อนๆ ก่อนใครจาก HardcoreCEO

  ชอบเรื่องนี้แค่ไหน ให้หัวใจเราหน่อย

  หัวใจเฉลี่ย / 5. จำนวนโหวด

  แชร์บทความนี้! อาจเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

  ติดตามเราบน Facebook

  เราขอโทษด้วยที่โพสต์นี้ไม่ดีพอสำหรับคุณ

  รบกวนขอ Feedback เพื่อให้เราได้ปรับปรุงนะครับ

  เพื่อประสิทธิภาพในการแสดงผล และการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ hardcoreceo.co เราจึงใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลมาพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

  Privacy Preferences

  คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

  Allow All
  Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
   Always Active

   ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุ้กกี้เพื่อการวิเคราะห์

   คุ้กกี้เพื่อการวิเคราะห์

  Save